บริการขนส่งทางบก ทางอากาศและทางทะเล (Transportation Services)

บริการขนส่งทางบก ทางอากาศและทางทะเล (Transportation Services)


บริการขนส่งทางบก ทางอากาศและทางทะเล (Transportation Services)

  • บริการแบบตู้เต็ม และตู้รวมที่มีตารางออกเรือทุกสัปดาห์ไปทั่วโลก ควบคุมโดยตัวแทนขนส่งสินค้าของจากเครือข่าย 5 ทวีป
  • บริการขนถ่ายสินค้าไปยังทั่วโลก
  • บริษัทเป็นผู้ดำเนินกิจการขนส่งทางบก ทางอากาศและทางทะเล
  • บริษัทเป็นสมาชิก FIATA, TIFFA และ The Customs Broker and Transportation Heavy Equipment Association of Thailand.
  • บริการขนส่งสินค้าจากประเทศที่ 2 ไปยังประเทศที่ 3
  • บริการรายงานการแกะตู้สินค้าปลายทางแจ้งให้ลูกค้าทราบ
  • บริษัทมีเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือ เพื่อดูแลการบรรจุตู้สำหรับสินค้าออก และแกะตู้สำหรับสินค้าขาเข้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า สินค้าได้รับการดูแลอย่างดี52/16 หมู่ 9 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โรงงาน : 02-084-7984 , 02-100-4954 ฝ่ายบัญชี : 02-004-0773 ฝ่ายขาย : 094-990-2334 แฟกซ์ : 02-100-4908 อีเมล์ : sales@baanrakservice.co.th
Baanrakservice Co.,Ltd.